Prisstigning pr. 1/7-2024

Leverandøren har hævet prisen på TV2 Play fra 1. april.

Desuden er der varslet pris-stigning på TV2 Sport og TV2 SportX pr. 1. juli. Der vil derfor ske tilsvarende prisstig-ninger fra Susånet på disse produkter pr. 1. juli:
Pakke 2 vil stige til 480 kr. uden kontingent pr. måned
Pakke 3 vil stige til 720 kr. uden kontingent pr. måned
TV2 Play stiger til 69 kr. pr. måned