Udmeldelse af lauget og pakkeskift kan ske med 3 mdr. varsel til den første i en måned. Udmeldelse skal være skriftlig iht. Vedtægterne.

Generalforsamling 2021 UDSAT
Læs mere under nyheder eller klik her.