Skift af TV-pakke

Pakkeskift koster kr. 375,-. Copydan opkræves årligt 1. januar: Pakke 1 59 kr./md, Pakke 2 68 kr/md. og pakke 3 76 kr./md
Udmeldelse af lauget og pakkeskift kan ske med 3 mdr. varsel til den første i en måned. Udmeldelse skal være skriftlig iht. Vedtægterne.