GF 2021 udsat til ordinær GF 2022

Generalforsamling 2021 udsat til ordinær Generalforsamling 2022.
Regeringen har lempet på forsamlingsforbuddet, så det nu er muligt at afholde en generalforsamling. På grund af planlægningstid og at hallen i forvejen er godt booket op, vil det ikke være muligt at booke hallen til en generalforsamling før tidligst engang i efteråret.
Da bestyrelsen ikke har nogle presserende punkter på dagsordenen og der nuværende tidspunkt ikke er kommet nogle forslag til generalforsamlingen, tænker bestyrelsen at det ikke giver mening at skulle afholde 2 ordinære generalforsamlinger indenfor 4-6 måneder. Og vi skal jfr. vedtægterne afholde den ordinær generalforsamling i marts måned 2022.

P.h.v. Frans Larsen, Formand.
Email: formand@susaanet.dk

MVH. Bestyrelsen i Susånet.