Generalforsamling 2022

 

 

 

 

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 24. marts 2022 Kl. 19.30 i Herlufmaglehallen Hal 2.
Indskrivning fra kl. 19.00

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om laugets virksomhed i de forløbne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
          – Forslag til TV-pakker.
 5. Beslutning om overskuddets anvendelse.
 6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, 
  gebyrer, tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen
  for det løbende regnskabsår.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
          – Frank Stolzenbach, Steffen Bloch og
            Anita Lindeneg er på valg for en 2-årig periode.
            Alle 3 genopstiller.
          – Frans Larsen og Kristian Ahrensbach er på valg
            for en 1-årig periode.
            Begge 2 genopstiller.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
          – Søren Drewsen genopstiller ikke.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

P.b.v. Frans Larsen, Formand, E-mail: formand@susaanet.dk
Se mere på www.susaanet.dk

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Bogholderen v. Joy
Larsen efter den 1/3-2022 på tlf: 3222 3111 (9:30-12:00 man-fre)
eller på email:
bogholderi@susaanet.dk