Skift af TV-pakke

Pakkeskift koster kr. 325,-
Udmeldelse af lauget og pakkeskift kan ske med 3 mdr. varsel til den første i en måned. Udmeldelse skal være skriftlig iht. Vedtægterne.