Bestilling af TV-pakke

Copydan opkræves årligt 1. januar: Pakke 1 55 kr./md, Pakke 2 68 kr/md. og pakke 3 76 kr./md
Kanalsøgning 1. TV kr. 199,- Kanalsøgning efterfølgende TV kr. 99,- pr stk. Kanalsortering 375,- pr. påbegyndt time. Udmeldelse af lauget og pakkeskift kan ske med 3 mdr. varsel til den første i en måned. Udmeldelse skal være skriftlig iht. Vedtægterne.